חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שקם בלילה ורוצה לשתות מים, האם יטול ידיו לפני כן?

תשובה:

לכתחילה טוב שיטול ידיו שלוש פעמים לפני שיברך "שהכל". אולם יש הסוברים שרק אחרי קימה בבוקר צריך להקפיד ליטול ידיו שלוש פעמים.
מי שקם בלילה בכדי להתפנות לגדולים, טוב שיטול ידיו שלוש פעמים ואם ירצה יכול להתפנות גם ללא נטילה כדעת הסוברים הנ"ל שאומרים שחובת נטילה שלוש פעמים הנה רק  הקימה של בוקר. אולם ירחוץ ידיו בכדי לומר "אשר יצר", ואם אין לו מים ינקה ידיו על ידי שיפשוף בבגדו.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: תפילה פרק ח סעיף ו

תשובה נוספת:

הקם ממטתו באמצע הלילה ורוצה לשתות מים, אינו צריך ליטול ידיו, אלא ישפשף ידיו במטפחת, בקיר או בבגדיו וכו', ואחר כך יברך לפני השתייה. אם שתה רביעית יברך ברכה אחרונה אחר השתיה.
אם ישן בפיגמה כך שלא נגע במקומות המכוסים בגופו אינו צריך לשפשף ידיו ורשאי לברך מיד.

פוסק: הרב יוסף דוד

ספר: הלכה ברורה

מקור: חלק א' סימן טז. והמחמיר ליטול ידיו תבוא עליו ברכה

תשובה נוספת:

מי שקם בלילה לשתות או לעשות צרכיו ובדעתו לחזור ולישון,  צריך נטילת יגיים שלוש פעמים אך לא יברך על נטילת ידיים.

פוסק: הרב יהודה שטרית

ספר: מנחת יהודה

מקור: חלק ב סימן טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נטילת ידיים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה