חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשכיר חדר או דירה לגויים?

תשובה:

מותר להשכיר בארץ ישראל חדר לגוי למספר ימים.

פוסק: הרב משה בראנדסדרפער

ספר: היכל הוראה

מקור: חלק א הוראה קיד וראה יו"ד קנא, עבודה זרה, ח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עכו"ם

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה