חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתיל לב של גוי?

תשובה:

חולה יהודי אינו צריך להחמיר על עצמו להמנע מהשתלת לב של נוכרי.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קובץ תשובות - הרה"ג אלישיב

מקור: חלק ה סימן קעד

תשובה נוספת:

במדינות רבות בבתי חולים של גויים, קובעים מיתה של אדם כבר כשהוא נמצא במצב של מוות קליני, ואז בעת הצורך הרופאים שם מוצאים אברים לצורך השתלה בחולים מסוכנים (מבחינה יהודית זו רציחה).
יהודי אשר רוצים לשתול לו לב, ריאה, כבד וכו' אשר נלקח מעכו"ם שהיה במצב של מיתה קלינית, רשאי לקבל זאת, כיוון שהאבר הוצא עבור חולה, ואם הוא יסרב לקבל זאת, אזי האבר יושתל אצל חולה אחר הנמצא ברשימות החולים המסוכנים בבתי חולים בחו"ל.

פוסק: הרב רפאל אייפרס

ספר: שו"ת ושב ורפא

מקור: חלק ב סימן לו ע"פ הרב משה שטרנבוך

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: רפואה ובריאות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה