חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדיו כאשר אדם נוסע ביום שישי ברכב הנהוג בידי נכרי אולם הנסיעה התארכה ויש חשש שהשבת תיכנס לפני שיגיע ליעדו?

תשובה:

אדם נוסע ביום שישי ברכב הנהוג בידי נכרי אולם הנסיעה התארכה ויש חשש שהשבת תיכנס לפני שיגיע ליעדו. ימשיך נסיעתו עם הנהג הנכרי (אם אין לו את האמצעים והתנאים לשהות במקום קרוב יותר). כאשר יגיע למלון שלו אחרי שנכנסה שבת, יבקש מעובדי המלון המכריים, להוציא את החפצים מהמכונית לחדרו. לגבי התשלום יכול לבקש מהנהג הנכרי שייקח את התשלום מארנקו, ולאחר התשלום יניח את הארנק בין חצפיו או יתלה אותו על גופו.

פוסק: הרב יעקב אפשטיין

ספר: חבל נחלתו

מקור: חלק יג סימן יא וראה שם עוד וכן בחשוקי חמד שבת קנג ע"א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה