חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם צריך לחכות לרוב הציבור או שאפשר להתחיל את חזרת הש"ץ כשיש 9 עונים?

תשובה:

אין לש"ץ להתחיל את חזרה הש"ץ, אלא עד שרוב
הציבור סיימו תפילתם ולא מספיק בתשעה עונים במקום
ציבור גדול. ומו"ר גאון אחד שליט"א אמר שמן הדין
יכול ש"ץ לחזור ולהתפלל כשיש ט' עונים, אבל מן
היושר הוא להמתין על רוב הציבור. והגאון האדיר
הגרש"ז אויערבך זצ"ל והגאון האדיר הרב ישראל
יעקב פישר שליט"א פסקו שרק בדיעבד מועיל לחזור
התפילה כשיש רק תשעה עונים, ולכתחילה צריך
הש"ץ להמתין על רוב הציבור.

פוסק: הרב פיינהנדלר

ספר: שו"ת אבני ישפה

מקור: חלק ד סימן י ענף ד

תשובה נוספת:

בשעת הדוחק כאשר יש מתפללים שממהרים לעבודה אפשר להתחיל כשיש רק שמונה שסיימו את תפילת העמידה.  אם השעה דחוקה ביותר אפשר להקל כאשר סיימו 5 מתפללים בנוסף לש"ץ, והש"ץ יתנה בלבו שאם ההלכה כפי הסוברים שצריך תשעה מתפללים שיענו אז  תיהיה תפילתו נדבה.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: תפילה פרק יט סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה