חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם גם נשים חייבות בהתרת נדרים בערב ראש השנה?

תשובה:

נשים ימנו את בעליהן לבקש התרה גם עבור נדריהן.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: יביע אומר

מקור: חלק א' סימן ל. ויש נשים שסומכות בענין זה על תפילת כל נדרי. וראה פירוט במקראי קודש, ראש השנה פרק ב בהערה ג שיש פוסקים אשכנזים שסבורים שנשים לא צריכות למנות שליח את בעליהן.

תשובה נוספת:

נשים יכולות סומכות על אמירת כל נדרי של יום כיפור.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פרק א סעיף י

תשובה נוספת:

מנהג ירושלים שגם נשים צריכות התרת נדרים. מוצע ששלושה אנשים יגשו בערב ראש השנה ויעשו התרה לנשים.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים, פרק יג סעיף כה. ובסעיף כד כתב על אפשרות שהאשה תמנה את בעלה לשליחה והוא יבקש מהדיינים גם עבורה.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה