חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

המתפלל בבית כנסת בו לא אומרים וידוי וי"ג מידות לפני נפילת אפיים, כיצד ינהג?

תשובה:

אסור לנהוג בפרהסיא באופן שונה ממנהגי הציבור איתם מתפלל, על כן אם אין נוהגים לומר וידויי לפני נפילת אפיים אל ישנה ממנהגם. אם מתפלל במקום שאינם נופלים אפיים אלא לאחר והוא רחום אינו חייב לנהוג כמותם.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק ד סעיף יד וראה שם הערות.

תשובה נוספת:

אם רוצה לומר וידוי לפני נפילת אפיים רשאי אבל בלא הכאה על הלב ובלא אמירת י"ג מידות שהם צריכים עשרה.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: אורח חיים חלק ד' סימן לד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה