חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה הדין כאשר נפל זבוב לתוך תבשיל?

תשובה:

זבוב שנפל לתוך תבשיל, אם יש שישים בתבשיל כנגד הזבוב, אזי יוציא את הזבוב והתבשיל מותר.
אם אין שישים כנגדו אזי המחמיר תבוא עליו ברכה.

פוסק: הרב משה פנחס זנדר

ספר: משנת הכשרות

מקור: פרק יג סעיף ג, ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה