חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לזרז לידה?

תשובה:

אשה שיש לה הריון מסובך המבקשת להקדים  זמן לידתה כיון שזקוקה לרופא מסויים שעומד לעזוב את המקום, יהיה מותר לה לעשות זירוז לידה.

פוסק: הרב יצחק זילברשטיין והרב משה רוטשילד

ספר: תורת היולדת

מקור: פרק א סעיף ב

תשובה נוספת:

הרוצה להקדים את יום הלידה (ללא הוראה רפואית) תמנע מכך ותשאיר לבורא עולם לקבוע את מועד הלידה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קו ונקי

מקור: חלק שני סימן פז

תשובה נוספת:

זירוז לידה באמצעות סטריפינג או בדרך אחרת, יעשה רק אם יש המלצה של רופא מחשש לסכנת העובר או היולדת ולא בכדי לקבוע מועד לידה.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: יו"ד ח"ב סי' ע"ד ואו"ח ח"ד סי' ק"ה אות ו' וכן , שו"ת שבט הלוי ח"ו חיו"ד סי' קכ"ח, שו"ת משנה הלכות ח"ט סי' קפ"ד, תורת היולדת פ"א הערה א' בשם הגרי"ש אלישיב זצ"ל ובהערה ג' .
הובא באתר דין
http://www.din.org.il/2015/04/13/%D7%96%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%96-%D7%9C%D7%99%D7%93%D7%94-%D7%94%D7%90%D7%9D-%D7%94%D7%95%D7%90-%D7%93%D7%91%D7%A8-%D7%A8%D7%90%D7%95%D7%99/

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יולדת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה