חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מחיצה של עזרת נשים בבית הכנסת יכולה להיות מזכוכית?

תשובה:

אין לעשות מחיצת עזרת נשים מזכוכית.

פוסק: הרב שמואל הלוי ואזנר

ספר: שו"ת שבט הלוי

מקור: חלק א סימן כט וראה שו"ע סימן עה סעיף ה. וראה אגרות משה או"ח חלק א סימן לט

תשובה נוספת:

הרוצים לעשות מחיצה מזכוכית, יעשו זאת בזכוכית שרואים דרכה רק מצד אחד. דהיינו, שהנשים תוכלנה לראות, והגברים לא יוכלו לראות את הנשים.

אגב, במקום שרוצים דווקא לעשות מחיצה שהשליש העליון שלה מזכוכית, הרי אז אם חלילה תבואנה נשים בפריצות שרואם את בשרם אזי יהיה אסור למתפללים לצד עזרת נשים להתפלל ולומר דבר תורה, ולכן יש להתריע ולהזהיר על כך מראש בתקנות בית הכסת שלא יבואו לידי מכשול.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: או"ח סימן מג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה