חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי זמן אמירת ברכות השחר?

תשובה:

הקם בלילה, יש לו לומר לכתחילה את ברכות השחר סמוך לקימה מהשינה, גם אם קם לפני עלות השחר. אין לומר ברכות השחר לפני חצות הלילה. מי שקם בלילה ויש בדעתו לחזור אחר כך לישון, יברך ברכות השחר אחר הקימה העיקרית שלו. המקובלים נוהגים לברך אחר הקימה הראשונה.
הקם בבוקר יברך בבית הכנסת או בבית לאחר שסיים להתפנות ולהתלבש. יש בתי כנסיות שהנהיגו שהחזן מברך להוציא את מי שלא יודע לקרוא או על מנת להזכיר לאחרים.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: תפילה, ברכות השחר, פרק ט סעיפים ב, ה וראה מ"ב מז, לא, כה"ח כט

תשובה נוספת:

הקם לאחר חצות הלילה, גם אם בדעתו לחזור לישון רשאי לברך כל הברכות ולא יברכן שנית, פרט לברכות: אלוקי נשמה והמעביר שינה וכו' שאומרן בלילה ללא שם ומלכות. לאחר שיקום בבוקר שנית מהשינה יברכן כראוי. ברכת "השכוי" אין לברך לפני שהאיר היום. בני ספרד רשאים לברך את כל ברכות השחר לאחר חצות הלילה.

סוף זמן אמירת ברכת שחר- בדיעבד עד חצות , ואם לא ברך אזי אין למנוע ממנו לברך עד שיילך לישון. ובני ספרד אם נאנסו יכולים לברך כל היום.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק ג' סעיפים ח-ט וראה עוד בהערות כ-כא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ברכות השחר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה