חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי זמן לימוד תורה שצריך כל אדם לקבוע לו את זמני הלימוד?

תשובה:

מצווה מן המובחר, שכל אדם באשר הוא ומצבו, שיקבע לו זמנים קבועים ללימוד תורה.מצווה שיקבע לו זמן קבוע בבוקר לאחר התפילה, לפני שיוצא לעבודתו וכן  זמן קבוע בין מנחה למעריב.

פוסק: הרב משה מנדל שקלארש

ספר: חיי משה על יורה דעה

מקור: חלק א פרק ב סעיף כח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה