חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כמה שעות צריך ללמוד בן תורה בכל יום?

תשובה:

בן תורה אין עליו עול ומסוגל ללמוד 12 שעות, אזי אם לומד פחות מכך זה נחשב לביטול תורה אצלו.
בעל בית שעובד לפרנסתו שיכול ללמוד רק 3 שעות ביום אזי לא עובר על ביטול תורה אם לא לומד מעבר לשלוש שעות.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ה סימן יח עמוד לא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה