חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אב יכול להתנגד לבנו הרוצה להשתייך לזרם אחר כגון, זרם חסידי?

תשובה:

אשר מדובר בבן נשוי נראה שאין הבן חייב לשמוע בקול אביו, כאשר הבן רוצה להתחבר לזרם חסידי אחר וכו'.

פוסק: הרב ישראל דוד הארפענעס

ספר: ויברך דוד

מקור: קכו- קכז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה