חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחתום חוזה על שכירת דירה בשלושת השבועות?

תשובה:

אין ראוי לחתום על חוזה מכירה של דירה החל מראש חודש אב, דהיינו ב'תשעת הימים' אלא אם כן חושש שמא יקדימנו אחר. כמו כן מי שפירסם שמוכר דירתו, אינו צריך למנוע את הבאים לבדוק את דירתו וגם הוא עצמו מותר לו לחפש דירה בימים אלה.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים פרק יד.ארחות הלכה 71

תשובה נוספת:

מי  שצריך לשכור דירה בדחיפות, וכן מי שמתחתן מיד לאחר תשעה באב ולא מצא דירה עד י"ז בתמוז, רשאי לשכור דירה או לקנותה בימי בין המצרים ואף בתשעת הימים.

פוסק: בית דין צדק - בראשות הרב אשר וייס

ספר: דרכי הוראה

מקור: חלק ב קובץ הלכה ומנהג עמוד כד - הרב יוסף דוד וינגרטן

תשובה נוספת:

מותר לעבור לדירה שכורה בשלושת השבועות, ויש אומרים אף לדירה חדשה.
כמו כן כשיש הפסד כספי של תשלומי שכירות שלא לצורך, מותר להכנס לדירה חדשה (הליכות שלמה פי"ד הערה לא)

פוסק: הרב יוסף מרדכי פאק

ספר: כל המתאבל עליה

מקור: פרק ט עמוד סט וראה לבושי מרדכי א, קא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בין המצרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה