חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

הנוסע לחו"ל לשליחות על מה יש יקפיד בעריכת וחתימת החוזה?

תשובה:

חוזה השליחות

א. משך השליחות

1. אסור לאדם להשכיר עצמו לתקופה העולה על שלוש שנים. העושה כן עובר על "כי לי בני ישראל עבדים - עבדי הם ולא עבדים לעבדים". ויש מתירים.

2. קהילה אשר רוצה לחתום חוזה שליחות עם שליח חינוכי, רב, חזן, שוחט וכו' לתקופה העולה על 3 שנים, יכול השליח לחתום על החוזה באחד מן התנאים הבאים:

א. השליח תלוי בקהילה המקומית רק באשר לעבודתו, אך לא באשר למקום מגוריו ושאר צרכיו האישיים.

ב. סעיף מהחוזה יתנה במפורש שבמשך השליחות תהיה לשליח תקופה (כגון החופש הגדול) שבה לא יהיה משועבד למעסיק, אלא יהיה חופשי ופנוי לעצמו, למשפחתו ולצרכי עצמו. שבתות וחגים אינם נחשבים להפסק זמן, מאחר וימים אלה בין כה וכה אינם נחשבים לימי מלאכה.

ג. ויש מתירים לחתום על חוזה עבודה גם אם התקופה עולה על 3 שנים כאשר העבודה היא דבר מצוה, ואז אין העובד נחשב עבד לעבדים, אלא עבד לקב"ה.

ב. שכר שבת

שליח אשר מהות תפקידו היא לעבוד גם בשבת, כגון דרשן, מגיד שיעור, שליח צבור, בעל קורא, אחראי כשרות וכו', מותר לו לקבל שכר שבת אפילו שלא בהבלעה כיוון שהוא צורך מצווה, וכן המנהג בירושלים. והמחמיר לעשות בהבלעה תבוא עליו ברכת טוב. וראה עוד על כך בהרחבה להלן בפרק ט.

ג. קהילה קונסרבטיבית

1. אין רוח חכמים נוחה ממי שמקבל משרת הוראה או ניהול בקהילה קונסרבטיבית.

2. אולם אין בכך איסור מוחלט אם מתקיימים שני התנאים הבאים:

א. שיהיה המורה חופשי לגמרי מכל לחץ מצד הקהילה בענין תכנית הלימודים שעליו ללמד על פיה.

ב. שלא ילמד בבנין בית הכנסת שלהם.

אך גם בתנאים אלו לא יעשה זאת אלא כשאין לו שום מקור פרנסה אחר.

 

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק ב' סעיפים א-ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה