חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג חולה שאינו יכול לאכול ולשתות עניין קידוש בשבת?

תשובה:

חולה אשר אינו יכול לאכול ולשתות, לא יקדש בליל שבת, אלא יכוון לצאת ידי חובתו בתפילה כאשר חותם בה "מקדש השבת".

פוסק: הרב ישראל שריקי

ספר: עונג שבת

מקור: פרק כ סעיף לד וראה חזון עובדיה שבת כרך ג עמוד תכג הלכה כט

תשובה נוספת:

חולה שאינו יכול לאכול לחם כשיעור בליל שבת יאכל פת הבאה בכיסמין (עוגה) כשיעור. ואם אינו יכול לאכול וגם אינו יכול לשתות יין כשיעור ואין לו מי שיוציא אותו ידי חובה, יכוון לצאת ידי חובה בתפילת שמונה עשרה של ליל שבת, ואם יכול יאכל את הארוחה מבלי לקדש.
אם בשבת בבוקר יכול לשתות יין כשיעור (או לאכול לחם כשיעור) , אזי יקדש לפני אכילתו את קידוש הלילה מבל לומר :ויכולו".

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק מ סעיף נז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חולה כללי

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה