חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בחו"ל להסתובב מחוץ לבית ללא כיפה בגלל חשש בטחוני?

תשובה:

כאשר יש חשש בטחוני וכו'  יכול לחבוש כובע או כל כיסוי שיסתיר את זהותו היהודית, ואם אינו יכול לעשות זאת ניתן להקל בעת צורך גדול.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: או"ח חלק ד' סימן ב שמיקל גם לצורך פרנסה. וראה גם צידה לדרך סימן קג סעיף א וגם בשערים מצויים בהלכה ג,יד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כיסוי ראש

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה