חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להתלונן במשטרה על נהג אשר מחנה את רכבו על המדרכה?

תשובה:

מותר להתלונן במשטרה נגד נהג אשר מחנה את הרכב שלו על המדרכה ומסכן בכך הולכי רגל, אם הם נאלצים לרדת לכביש על מנת להמשיך בדרכם.
אכן צריך לכתחילה להתרות באמצעות בית דין, אולם כאשר מדובר שיש סכנה עד קיום ההתראה מותר להתלונן מיד.

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: הרי הלכות

מקור: אדם המזיק חלק ב פרק כא סעיף סח. וראה שו"ת מנחת יצחק חלק ח סימן קמח ד"ה וגם בכלל

תשובה נוספת:

נהג שנוהג ללא רשיון או בצורה המסכנת את הציבור, וכן אם מחנה את רכבו על המדרכה וגורם לאנשים להתסתכן ולרדת לכביש, יש להתריע בפניו ולבקש מבית הדין או מהרב שיתרו בו. אם אינו שומע אליהם יש להתלונן בנמשטרה.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: השבת אבידה כהלכה

מקור: פרק יג סעיף א ס"ק ו

תשובה נוספת:

מכונית החונה על המדרכה אם הדבר גורם להולכי רגל שירדו לכביש ולסכן את חייהם, עובר בכך על "לא תשים דמים בביתך".

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חו"מ סימן תכז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: הצלה וסכנת נפשות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה