חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לערוך חופה בבית הכנסת?

תשובה:

אומנם בחוץ לארץ יש פוסקים האוסרים זאת על מנת להוציא מלב הרפורמים אשר מחקים מנהגי אומות העולם, אולם בארץ ישראל אין מניעה לכך ומותר לערוך חופה בבית הכנסת בתנאי ששומרים על הפרדה מוחלטת בין נשים לגברים וישמרו על קדושת המקום. (כפוף להתייעצות עם רב בית הכנסת).

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א' סימן קנא סעיף ט

תשובה נוספת:

אשכנזים לא עושים חופה בבית כנסת, אלא במצב של  בלית ברירה.

פוסק: הרב משה פיינשטיין

ספר: אגרות משה

מקור: אבן העזר חלק א, צג וראה גם בשו"ת באר משה ה, קסז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה