חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש חזקת כהונה למשפחות שאינן שומרות תורה ומצוות מזה מספר דורות?

תשובה:

ב"אגרות משה" קבע שאין חזקת כהונה לגבי משפחות החיות חיי הפקר מזה מספר דורות,
אומנם יש לדון בכל מקרה לגופו בהקשר להשלכות ההלכתיות. אולם באופן עקרוני קיימת חזקה אבותיו לגבי היותם כהנים  גם אצל משפחות חילוניות.

פוסק: הרב אשר וייס

ספר: שו"ת מנחת אשר

מקור: חלק א סימן פ וראה שם בהרחבה חוראה אגרות משה אהע"ז ח"ד סימן מא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כהנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה