חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג כאשר רופאים חלוקים לגבי טיפול רפואי מסוים?

תשובה:

כאשר שני רופאים חלוקים לגבי טיפול רפואי מסוים אם הוא מועיל או להפך, יש לפנות לרופא שלישי שיכריע.
אולם אם מדובר שלדעת שני הרופאים הטיפול לא יזיק לחולה אלא הם רק חלוקים לגבי השאלה אם הטיפול יועיל או לא, אזי יש כן לשמוע בקול הרופא שמצדד בטיפול.

פוסק: הרב משה שטרנבוך

ספר: שו"ת תשובות והנהגות

מקור: חלק ו ס"ק ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: רפואה ובריאות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה