חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבקש מנכרי בשבת להפעיל את החימום או הקירור לצורך חולה וכו'?

תשובה:

כאשר הקור גדול מותר לומר בשבת לנכרי לחמם את הבית גם לצורך חולה שאין בו סכנה וכן לצורך כל אדם כיון ש"הכל חולים אצל צינה".
מזגן שפועל בכל הבית ומקררו יתר על המידה וקשה לבני הבית לסבול את הקור שבכל הבית, יהיה מותר לומר לנכרי לכבות את המזגן כיון שהכל חולים אצל צינה".
נכרי שחימם ביוזמתו את הבית לצורך עצמו אף שאין הקור גדול מותר לישראל להנות מן החימום.(מ"ב ס"ק ט)

פוסק: הרב יוסף שלמה הכהן

ספר: עזרה כהלכה

מקור: פרק ג סעיף יז וראה שו"ע סעיף רעו סעיף ה, וראה אגרות משה או"ח ח"ג סימן מב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה