חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם תבשיל שבישל ישראל ונצטנן, ובא גוי וחיממו האם יש בזה משום איסור בישולי עכו"ם?

תשובה:

מאכל שנתבשל על ידי ישראל אלא שנצטנן ואינו ראוי לאכילה כך, או שהוקפא אחר בישולו, ובא גוי וחיממו, אין בזה משום איסור בישולי גויים, בין אם התבשיל יבש או לח.

פוסק: הרב משה פרזיס

ספר: פתבג המלך - הלכות פת ובישולי גויים

מקור: פרק ב סעיף לד וראה שו"ת שבט הקהתי ח"א, סימן רכז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה