חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשחק בשבת בחכה העשויה למשחק?

תשובה:

אסור בשבת לשחק בחכה העשויה למשחק, שיש בראשה יש מגנט ודגים באמצעותה דגים  העשויים מפלסטיק מפני שהזזת הדגים מופעלת על ידי סוללה- בטריה.

פוסק: הרב אברהם חיים עדס

ספר: דיני משחקים בשבת הלכה ולמעשה

מקור: אות ח, עמוד קסו ועיין בספר שמירת שבת כהלכתה פרק טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה