חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחלק למתפללים טבק בשעת התפילה?

תשובה:

אין מניעה לחלק טבק הרחה באמצע חזרת הש"ץ, על מנת לעוררם לתפילה, אלם כל זאת בתנאי שהדבר לא גורם לדיבורים והפרעה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א' סימן נט סעיף ט

תשובה נוספת:

יש מקלין לחלק טבק לפני התחלת התפילה או לאחר חזרת הש"ץ, ובתנאי שיהיה בהצנע ולא בקלות ראש.

פוסק: הרב חיים אביגדור פיליפ

ספר: ברומו של עולם

מקור: פרק ז סעיף קפח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה