חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול חמץ בשבת הצמודה לשביעי של פסח?

תשובה:

מותר לאכול חמץ (שנמכר להלכה לנכרי) בשבת הצמודה לשביעי של פסח ואין בכך איסור מוקצה, אולם כל זאת בתנאי שלא יוציא את החמץ ביום השביעי כיוון שאז עובר על "בל יראה ובל יימצא" וכן מפני שאם יוציא  אזי זה חמץ שעבר עליו הפסח שאסור בהנאה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תמח סעיף ה עמוד כט

תשובה נוספת:

בשבת שלאחר שביעי של פסח מותר לאכול קִטְניות וכן חמץ שאסור מדרבנן, ולגבי חמץ דאוריתא יש להחמיר.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: פרק י סעיף טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה