חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להניח נייר טישו, עט, עיפרון וכו' בתוך ספרי קודש, סידור?

תשובה:

מותר להניח עיפרון, עט או משקפיים בספר בכדי שיידע היכן הפסיק את לימודו.
אולם אין להניח ניר טישו בתוך סידור, וכן אין לשמור שטרות כסף בתוך ספר קודש.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: גנזי קודש

מקור: פרק א סעיף י ופרק ג סעיף יט, כה-כח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סידור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה