חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם גבאי בית הכנסת חייב לשמור על חפצים, מעילים וכו' שנמצאים במבנה בית הכנסת?

תשובה:

גבאי בית הכנסת אינו מוגדר כשומר שכר, ולכן אינו חייב לשמור על חפצים, מעילים וכו' שנמצאים במבנה בית הכנסת. יש לדעת שהשכר שהגבאי מקבל, נועד לעצם תפקיד הגבאות ולא על שמירה. לכן, על המתפללים לדאוג ולשמור על חפציהם.
מאידך, לגבי ציוד בית הכנסת מסתבר שדינו כשומר שכר.

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: הרי הלכות

מקור: אדם המזיק חלק א פרק ט סעיף כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בית כנסת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה