חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם חירש או אילם מצטרף למנין?

תשובה:

מי שמדבר ואינו שומע או להפך, מצטרף למנין. מי שאינו שומע וגם לא מדבר אינו מצטרף.
מי שחרש - אילם באופן זמני מצטרף.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק ח סעיף לד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה