חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד תנהג אישה שצריכה לטבול בתענית?

תשובה:

אשה אשר ליל הטבילה שלה חל במוצאי התענית, רשאית להתרחץ ולחפוף כהרגלה ביום התענית (מים חמים וסבון). אם חל ליל הטבילה בליל התענית תטבול כהרגלה בכל השנה ואף במים חמים.

אשה אשר ליל הטבילה שלה חל בליל תשעה באב או במוצאי תשעה באב תדחה את  הטבילה למצואי תשעה באב, ותעשה את הרחצה והחפיפה במוצאי תשעה באב. ואשכנזיה  לכתחילה תרחוץ ותחוף בערב תשעה באב ושוב תחוף מעט במוצאי תשעה באב, ואם הדבר קשה לה לעשות זאת,  אזי תרחוץ ותחוף רק במוצאי תשעה באב.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: שלוש תעניות ובין המצרים חלק א פרק ג סעיפים ב-ג ופרק ו סעיף כ ובהערה לו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה