חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להטביל כלי כאשר ידו אוחזת בכלי?

תשובה:

האוחז את הכלי בידו, צריך להרפות את אחיזת ידו בשעת ההטבלה, וכן ניתן לשנות את מקום האחיזה בזמן שהכלי במים.
כאשר חוששים לעזוב את הכלי ולכן צריך לאוחזו בחוזקה, קיימת אפשרות להרטיב תחילה את היד במי המקוה ואז לאחוז את הכלי.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק ד' סעיף נב וראה שו"ע יורה דעה סימן קכ סעיף ב וברמ"א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה