חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שהתגייר צריך להטביל את כליו?

תשובה:

יש מקום לומר שגר שהתגייר אין צריך להטביל את כליו.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק ח' סימן יט וכן סוף סימן כ

תשובה נוספת:

גר שנתגייר חייב לטבול כליו.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק שני עמוד קצו (כמבואר בשו"ת אבני נזר)

תשובה נוספת:

גר צדק שקנה כלים חדשים לפני שהתגייר והקפיד  על הכשרות, אינו חייב להכשיר את הכלים כאשר מתגייר, והרוצה להחמיר יכול להטבילם ללא ברכה.

פוסק: הרב זלמן נחמיה גולדברג

ספר: שו"ת בנין אריאל

מקור: יורה דעה עמוד 111

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה