חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד תנהג אישה היושבת שבעה והגיע זמן טבילתה?

תשובה:

אינה טובלת כי היא אסורה ברחיצה ובתשמיש המיטה.

פוסק: הרב מישאל רובין והרב משה בראלי

ספר: צרור החיים פסקי הגר"מ אליהו בהלכות אבלות בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: פרק ח, סעיף קו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה