חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנכה, חולה, מבוגר שלובש טיטולים להתפלל כאשר לא הוחלף לו הטיטול למרות שיש שם צואה?

תשובה:

אסור לנכה, חולה, מבוגר שלובש טיטולים להתפלל, לברך ברכה, לומר קריאת שמע וכו' כאשר לא הוחלף לו הטיטול שיש שם צואה. חולה המרותק למיטתו ומחובר לו מכשיר קטטר, אם המכשיר סגור ואין ריח רע רשאי ללמוד, להתפלל ולברך.

פוסק: הרב בניהו דיין

ספר: שו"ת דברי בניהו

מקור: חלק יח סימן ו וראה שו"ע סימן עו, ה ובמשנ"ב אות יח ובשו"ת מלמד להועיל או"ח , ז וכן ילקוט יוסף חלק א עמוד קל

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: תפילה כללי -שונות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה