חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לטוס לחו"ל בימי 'בין המצרים'?

תשובה:

עד ראש חודש אב אין מניעה הלכתית מלטוס לחוץ לארץ, (כמובן למטרות המותרות לנסוע לחו"ל), אולם בתשעת הימים דהיינו מראש חודש אב עד תשעה באב, רצוי להימנע מלטוס לחו"ל. מכל מקום לבוא לארץ ישראל מותר אפילו ביום תשעה באב.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: פרק יד' סעיף לג

תשובה נוספת:

יש הנמנעים מלנסוע לחוץ לארץ בתשעת הימים אלא אם מדובר לצורך גדול, כגון: למטרת פרנסה, גיוס כספים או לרפואה אבל לא למטרות טיול .

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: פרק סט' סעיף ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בין המצרים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה