חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בחו"ל לטלטל חפצים במלון או מחוצה לו?

תשובה:

טלטול חפצים במלון ומחוצה לו

כידוע, יש איסור לטלטל חפצים (מלבד לבושו של האדם וכדומה) מחוץ לרשות היחיד בשבת. האיסור כולל איסור העברת החפץ מרשות היחיד לרשות הרבים או מרשות הרבים לרשות היחיד, ואיסור טלטולו ברשות הרבים ד' אמות (2 מטר) ויותר. בארץ מקובל לתקן את היישובים בהיקף צורת הפתח, ועל ידי כך כל היישוב נחשב כרשות היחיד ומותר לטלטל בו. בחו"ל, ברוב המקומות אין היקף כזה, ולפיכך ניתן לטלטל חפצים רק בתוך בית המלון, או גם בחצרו, אם היא מגודרת באופן המועיל על פי ההלכה.[1] לעיתים ניתן להתקין צורת הפתח (עמודים עם חוט מעליהם) סביב המקום בו הוא שובת, ועל ידי כך יוכל לטלטל בכל האיזור המוקף גם מחוץ למלון עצמו. כל זה ניתן להעשות במקום בטבע או בישובים קטנים יחסית. בערים הגדולות בהן מתגוררים ומצויים למעלה  משש מאות אלף בני אדם הדבר מסובך יותר (עיינו בספר הלכות עירובין/ הרב אלימלך לנגה). איסור הטלטול בשבת בחו''ל מהווה קושי ואתגר לא מבוטל. כדאי מאד להתעניין במקום אליו הגעתם אצל יהודים שומרי מצוות המצויים שם כיצד הם מתמודדים עם שאלה זו. מכל מקום, ככלל יש לצאת מהמלון ללא חפצים מיטלטלים, וגם את המפתח של החדר יש להשאיר בקבלה למשמרת. 

בנוסף לכך תיקנו חכמים עוד תקנה - גם במקום המוקף מחיצות, אסור לטלטל מבית לבית או מחצר לחצר, אם הם שייכים לדיירים נפרדים. לכן, אסור לטלטל בחצר אליה פתוחות דירות של כמה דיירים. כדי להתיר את הטלטול בשטח כזה יש ליצור שיתוף כלשהו בין הדיירים על ידי 'עירוב חצרות', דהיינו שמניחים מזון שיהיה שייך לכל הדיירים, וכך כולם נעשים שותפים יחד בארוחה אחת והם נחשבים כאילו הם גרים בדירה אחת וממילא הם מותרים בטלטול בכל המרחב המוקף גדר או צורת הפתח.[1] לגבי המרחב הציבורי בבתי המלון, ישנן דעות האוסרות לטלטל בו ללא ערוב חצרות מהטעם דלעיל, אולם רוב היהודים הדתיים, גם בני התורה שבהם ותלמידי החכמים נוהגים להקל בבית המלון לטלטל גם בלא ערוב חצרות. [1] התנהלות זו מסתמכת על הסברה שאורחי בית המלון אינם שוכרים את החדר במלון והם אינם דומים לאדם ששוכר דירה והדירה במשך זמן השכירות בבעלותו, אלא הם רק משלמים על זכות השימוש בחדר, וממילא הם אינם בעלי דירה במלון, אלא הם נחשבים לאורחיו של בעל המלון וכל המלון נחשב לדירה אחת, וממילא הוא פטור מעירוב חצרות.[1]

 

 

פוסק: הרב אלישיב קנוהל והרב שמואל אריאל

ספר: ואכלת - ושבעת

מקור: עמוד 251

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה