חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג בנסיעה ארוכה בעניין טלית ותפילין?

תשובה:

טלית ותפילין

א. בנסיעה ארוכה ראוי שהטלית והתפילין יאוחסנו בתיק הצמוד לנוסע, ולא בתיק המאוחסן בתא מטען שאינו בהישג יד.

ב. אם הגיע זמן תפילת שחרית והטלית והתפילין אינם בהישג יד, ואינו יכול לשאלם מאחרים, יקרא קריאת שמע ויתפלל שמונה עשרה בלעדיהם. וכשיבואו לידו יתעטף בטלית ויניח תפילין ויאמר קריאת שמע אף שעבר זמנה, או איזה מזמור מתהילים.

ג. מותר לשאול טלית ותפילין שלא מדעת בעליהם, אך יקפיד לקפלם כמקודם ולהחזירם למקומם.

ד. זמן הנחת תפילין עד שקיעת החמה ובדיעבד עד צאת הכוכבים. אם לפני כן כבר התפלל ערבית יניחם בלא ברכה. ואם לא התפלל עדיין אף על פי שהציבור כבר התפללו - חייב להניח בברכה.

 

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה