חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שליח ציבור חייב להתעטף בטלית גם בתפילת מנחה ותפילת מעריב?

תשובה:

בתפילת מנחה יתעטף בטלית, מפני כבוד הציבור, לפני שמתחיל אשרי.
בתפילת ערבית ברוב המקומות נוהגין ששליח ציבור אינו מתעטף בטלית. 
יש מנהג במספר חצרות חסידיות ששליח ציבור אינו מתעטף טלית בתפילת מנחה וערבית.
ש"ץ המתעטף בטלית של הקהל צריך לברך עליה.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: תפילה כהלכתה תשמ"ט

מקור: פרק כו סעיף יט-כ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שליח ציבור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה