חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לענות על שיחה טלפונית לפני ברכת ההבדלה במוצאי שבת?

תשובה:

אם אמר "אתה חוננתנו" בתפילת מעריב, אזי יהיה מותר לו לענות על הטלפון וכן יהיה מותר לצלצל לאחר אם העניין דחוף.  ואם לא אמר אתה חוננתנו ויש צורך לענות או לטלפן יגיד לפני כן "המבדיל בין קודש לחול".

פוסק: הרב אליהו ביטון

ספר: דרכי פלא

מקור: אורח חיים סעיף נד וראה גם ציץ אליעזר חי"ב סימן לח ובילקוט יוסף שבת א עמוד תפה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: הבדלה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה