חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לילדים לשחק בשבת בטלפון שבור?

תשובה:

אם הטלפון נשבר בשבת הרי הוא מוקצה. אם היה רעוע בין השמשות לדעת החזו"א (מג, כא) מותר לטלטלו. כל שכן שאם נשבר לפני שבת ויחדו למשחקי ילדים שיהיה מותר לטלטלו ולשחק בו בשבת.

פוסק: הרב יקותיאל ליברמן

ספר: גם אני אודך - בעריכת הרב ג.ה. רבינוביץ

מקור: סימן עה וראה בשולחן שלמה שח, לב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה