חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להחזיר ידית של דלת אשר יצאה ממקומה?

תשובה:

אין להחזיר בשבת ידית אשר קבועה בדלת והידית אף אסורה בטלטול. אם כתוצאה מכך אי אפשר לפתוח את הדלת ישתמש במברג וכו' שמותר לטלטלו לצורך גופו.
מאידך, ידית העשויה לכתחילה להכניסה בדלת ואף להוציאה לפי הצורך אינה מוקצה ומותר להשתמש בה בשבת.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק א תשל"ט

מקור: פרק כג סעיף לז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה