חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי אומרים את "יהי רצון" של הסימנים הנאכלים בליל ראש השנה?

תשובה:

יש בעניין זה שני מנהגים. יש מברכים קודם על התמר וכו', אוכל מעט ואומר "יהיה רצון", ויש נוהגים להקדים את ה"יהי רצון" ואחר כך מברכים על הפרי - הסימן.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: ראש השנה פרק ד סימן יב

תשובה נוספת:

לכתחילה יש לאכול את הסימנים אחרי ברכת המוציא.


הערת מנהל האתר: יש מבין הספרדים והחסידים שנוהגים לאכול את הסימנים לפני ברכת המוציא.

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: שו"ת יחוה דעת

מקור: חלק א סימן נא וראה הרב אליהו, חגים לח, כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ראש השנה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה