חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לכהן לעלות לדוכן יחף ללא גרביים?

תשובה:

בזמנוו אין עולים לדוכן יחפים כיוון שזה גנאי. כהן חולה וכו' שקשה לו לעלות בגרביים, רשאי לעלות יחף, או שיברך על רצפת בית כנסת ולא על הדוכן.
במקומות שנוהגים לעלות לדוכן יחפים, לא יעלו כהנים שיש להם מומים.

פוסק: הרב משה הכהן גרוס

ספר: נשיאת כפים כהלכה

מקור: פרק ד סעיפים ד-ה. פרק יח סעיף ד

תשובה נוספת:

מן הראוי שכהן יהיה לבוש בגרבים. מאידך אפשר להתיר לצעירים לעלות לדוכן יחף בקיץ.

ספר: שו"ת כתר אפרים

מקור: סימן לה עמוד שצד. הובא בספר והשב כהנים שאלה 21

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כהנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה