חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כאשר שני רופאים חלוקים בענין אבחון המחלה ופתרונה על מי לסמוך על רופא חריף ומפולפל או על רופא בקי ובעל ידע?

תשובה:

כאשר רוצים להבין את טיב ומהות המחלה, יש להניח שרופא בעל שכל וחריף יעמוד יותר על האמת.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: קב ונקי בעריכת הרב יצחק זילברשטיין

מקור: סימן תסב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: רפואה ובריאות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה