חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאבל לצאת מביתו כדי ללכת ללוויה של מת אחר?

תשובה:

לפי מנהג הספרדים, יכול לצאת רק לאחר שלושה ימים ראשונים של השבעה ללוויה, אם הנפטר הוא מבני משפחתו או שכונתו.
לפי מנהג אשכנזים, אין האבל יוצא מביתו ללוויה אפילו לאחר שלושה ימים.

פוסק: הרב מישאל רובין והרב משה בראלי

ספר: צרור החיים פסקי הגר"מ אליהו בהלכות אבלות בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: פרק ח, סעיף צט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה