חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שכתב צוואה שהבנים יתנו חלק מהירושה לבנותיו ולנכדיו- האם הבנים חייבים לחלק?

תשובה:

ככלל, מי שכתב בצוואה שגם הבנות יירשו את נכסיו כמו הבנים, אין לזה תוקף הלכתי ואין הבנים חייבים לקיים זאת.
וכן, מי שכתב צוואה בלא קנינים, שהבנים יתנו חלק מהירושה לבנותיו ולנכדיו, אזי אומנם יהיה קשה לחייבם, אבל מאידך אם יקיימו בקשתו אזי יש בזה לקייים מצווה גדולה לקיים את דבריו, ואף למנוע מחלוקת משפחתית.

פוסק: הרב ישראל דוד הארפענעס

ספר: ויברך דוד

מקור: סימן שג וסימן ש"י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צוואה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה