חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג ישראלי הנמצא בחו"ל בשמחת תורה ושמיני עצרת?

תשובה:

יא. שמחת תורה

1. בחו"ל נחלקים שני הימים טובים שבסוף חג הסוכות, הראשון נקרא שמיני עצרת ואין בו כל ייחוד בתפילה, להוציא אמירת יזכור ותפילת גשם, ואילו השני הוא שמחת תורה. בארצנו מתלכדים שני ימים טובים אלו לאחד, ושמיני עצרת הוא הוא שמחת תורה.

2. מחמת הבדלים אלו עדיף אם אפשר שבני א"י יקיימו בימים אלו מנין לעצמם (בתנאים שנאמרו לעיל ז1/), ויקראו בשמיני עצרת את פרשת וזאת הברכה כמו שהיו נוהגים לו היו בארץ. כמו כן יקיימו לעצמם באותו יום הקפות. ובמקומות בחו"ל שנוהגים לערוך הקפות גם בשמיני עצרת אפשר להצטרף לצורך זה עם בני המקום.

3. אם לא קיימו בני א"י מנין לעצמם, הם מחוייבים לגמור בביתם את קריאת התורה בפרשת וזאת הברכה שנים מקרא ואחד תרגום, ולבוא בשמחת תורה (היום התשיעי) לבית הכנסת, לשמוע קריאת וזאת הברכה. ולענין עלייתם לתורה ראה לעיל סעיף ז5/.

4. בן א"י האוכל בסוכה בשמיני עצרת לא יברך "לישב בסוכה", שכן גם בני חו"ל היושבים באותו יום בסוכה אינם מברכים ברכה זו.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק נד סעיף יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה