חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ינהג ישראלי הנמצא בחו"ל בשמיני עצרת לענין סוכה?

תשובה:

שמיני עצרת ושמחת תורה

א. הדינים המיוחדים לישראלי השוהה בחו"ל בקשר ליו"ט שני של גלויות פורטו לעיל פרק נד סעיף יא.

ב. הסוכה ונוייה אסורים בהנאה עד לאחר שמחת תורה (היום התשיעי) גם למי שאינו נוהג יו"ט שני של גלויות, שכן ההנאה מהם היא פרהסיא האסורה גם עליו.

ג. האתרוג מותר בהנאה בשמחת תורה.

ד. אוכלים בסוכה גם בשמיני עצרת, אולם אין מברכים ביום זה לישב בסוכה, וגם ישראלי חייב בכך מפני מראית עין.

ה. הקלו שלא לישון בסוכה בשמיני עצרת, ועל כן מותר להחזיר את המיטות מהסוכה לבית ביום הושענא רבה לפנות ערב. ביום שמיני עצרת לאחר שגמר לאכול בסוכה, ולא יאכל שם עוד - יוציא את הרהיטים האחרים מהסוכה כדי להראות שמצוות הסוכה נגמרה. בהכניסו אותם לבית, אל יסדר אותם לסעודת הערב של ליל שמחת תורה, מפני שאסור להכין מיו"ט ראשון ליו"ט שני. אם חוסר הסדר מפריע לו לעונג יו"ט - מותר לסדרם.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק סה ראה שו"ע סימן תרסז סעיף א וסימן תרסח סעיפים א, ו ומ"ב . ו כן ומ"ב תרסז ס"ק ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה