חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד נוהג ישראלי הנוסע לחו"ל לעניין הזכרת ושאל גשמים?

תשובה:

ב. ישראלי בחו"ל

1. הנוסע לחו"ל קודם לז' בחשון ודעתו לשוב ארצה תוך שנה - דינו כבן א"י לשאלה, גם אם לא השאיר בני בית בארץ. אלא אם כן הוא שליח ציבור, שאז אל ישנה ממה שנוהגים אנשי המקום.

2. אם דעתו להשאר בחו"ל לכל השנה - דינו כבן חו"ל לשאלה.

3. אם השאיר בני בית בארץ (שהוא אחראי לפרנסתם) דינו כבן א"י לשאלה, גם אם נשאר בחו"ל יותר משנה.

4. אין מניעה לאמר בקיץ "מוריד הטל" בלחש בברכת גבורות, אף על פי שבדרך כלל אשכנזים אינם אומרים אותו בחו"ל.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק טו סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חוץ לארץ

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה